NASZA MISJA

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz pieczy zastępczej i  zapewnienie rozwoju osobistego wolontariuszom, regularnie współpracującym z fundacją.

NASZA WIZJA

Nasi podopieczni

Dzięki m.in. uczestnictwu w regularnych korepetycjach zaczynają wierzyć we własne możliwości i dostrzegać swój ogromny potencjał, ponadto czują się pewniej wśród rówieśników oraz zaczynają postrzegać siebie jako osobę wartościową.

Nasi wolontariusze

Dzięki uczestnictwu w programie rozwojowym, jaki oferuje im fundacja czują, że ich praca jest w pełni doceniana.