HISTORIA FUNDACJI

Od sierpnia 2020r. do listopada 2021r. działaliśmy jako projekt społeczny „Web-Korki”, realizowany w ramach olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”, od grudnia 2021r. jesteśmy fundacją, której celem jest niesienie pomocy w edukacji dzieciom z domów dziecka oraz pieczy zastępczej.

Pomysłodawczynią projektu oraz założycielką i prezeską naszej Fundacji jest 25-letnia Olga Kotyk, której działalność społeczna jest ogromną pasją. Na swoim koncie ma między innymi wolontariat w Domu Opieki Społecznej, organizację targów pracy, praktyk i staży „Dni Kariery” oraz zagraniczny wolontariat na Sri Lance.

W momencie powstawania inicjatywy, nie funkcjonowała żadna inna fundacja ani grupa nieformalna, której działania skupiałyby się na regularnych korepetycjach online dla dzieci z domów dziecka oraz pieczy zastępczej, dlatego też postanowiliśmy tę lukę zapełnić.

Chcemy tworzyć miejsce , w którym dzieci są zaopiekowane przez swoich wolontariuszy, a wolontariusze przez Fundację, dlatego też od marca 2021r. prężnie działa program rozwojowy dla wszystkich osób, które regularnie działają w Fundacji.

Dzięki formie pomocy online, możemy dotrzeć do każdego domu dziecka, które potrzebuje wsparcia, a każde dziecko może zostać przydzielone do najbardziej odpowiedniego dla niego korepetytora, bez względu na dzieląca ich odległość. W naszych szeregach mamy korepetytorów z takich krajów jak: Polska, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania czy USA, ponadto forma online umożliwia sprawną realizację zastępstw, organizowanych po to aby żaden uczeń nie tracił zajęć.

Już w ciągu pierwszych 10 miesięcy działalności przeprowadziliśmy ponad 2200 lekcji, a do akcji dołączyło 100 osób.