DLA DOMÓW DZIECKA/ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Aktualnie współpracujemy z 10 placówkami w Polsce, a rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w lipcu 2022r. 

Jeśli chcieliby Państwo, aby nasza fundacja objęła wsparciem Państwa placówkę prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy: olga.kotyk@webkorki.pl