DLA DOMÓW DZIECKA/ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Aktualnie współpracujemy z 20 placówkami w Polsce, a rekrutacja do naszego programu rozpoczyna się zawsze w sierpniu. 

Jeśli chcieliby Państwo, aby nasza fundacja objęła wsparciem Państwa placówkę prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy: olga.kotyk@webkorki.pl